Ochrana osobních údajů

Obchodní společnost IMOSS spol. s r.o., IČ: 61537161, se sídlem Dubská 2076, 41501 Teplice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 7648 (dále také jen jako „Společnost“) tímto poskytuje zákazníkovi informace o tom, jaké osobní údaje Společnost jako správce zpracovává o fyzických osobách při prodeji zboží a služeb prostřednictvím e-shopu na webové adrese www.imoss.cz a při poskytování následných služeb, k jakým účelům a jak dlouho Společnost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, jaká práva fyzickým osobám náleží v souladu s činností Společnosti.
Společnost si váží důvěry svých zákazníků a jejím cílem je srozumitelně, jasně a transparentně informovat je o zpracovávání jejich osobních údajů.

1. Správce a kontaktní údaje správce

Správce, který zpracovává osobní údaje fyzických osob, je obchodní společnost IMOSS spol. s r.o.

Kontaktní údaje správce:
IMOSS spol. s r.o.
Dubská 2076
41501 Teplice
Telefon: +420 417 537 546
E-mailová adresa: objednavky@imoss.cz

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů

 

2. Kategorie osobních údajů, zákonný důvod zpracování, účely zpracování

2.1 Nákup zboží prostřednictvím e-shopu

I. Osobní údaje, které jsou zpracovány

Prostřednictvím webové stránky www.imoss.cz dochází k přijetí objednávky, uzavření kupní smlouvy, zpracování a expedici zboží Společnosti zákazníkovi a jsou při této činnosti zpracovány následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • fakturační adresa
 • doručovací adresa
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

II. Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodů:

 • prodeje zboží a jeho vyúčtování, identifikace zákazníka, doručení zboží (nezbytné zpracování pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů)
 • plnění zákonných daňových povinností, plnění stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního nebo správního řízení, vyřizování reklamace zboží (splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje)

Vymáhání pohledávek za zákazníkem a vedení ostatních sporů se zákazníkem, evidence dlužníků, prokázání dodržení zákonem předepsaného procesu vyřizování reklamace anebo určení, obhajobu nebo vymáhání právních nároků před soudem anebo před orgánem alternativního řešení spotřebitelských sporů (nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě). Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné zboží zákazníkovi poskytnout.

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně i manuálně v elektronické a papírové formě prostřednictvím zaměstnanců Společnosti. Společnost má nastavena striktní vnitřní pravidla pro zpracování osobních údajů, která musí dodržovat všichni zaměstnanci. Zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a jsou v této oblasti pravidelně školeni a kontrolováni. Společnost s osobními údaji svých zákazníků nikdy neobchoduje.

III. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou poskytovány třetím osobám a to zasilatelské společností a jiným osobám podílejícím se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Osobní údaje zákazníků jsou dále poskytovány správním orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení v souladu s platnými právními předpisy.

IV. Doba uložení osobních údajů

Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje zákazníků po dobu 5 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží. V případě vystavených daňových dokladů, jsou tyto doklady v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uchovávány po dobu 10 let od jejich vystavení.

2.2 Dotazy pokládané Společnosti prostřednictvím webové stránky

I. Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Prostřednictvím webové stránky www.imoss.cz zodpovídá Společnost dotazy osob související s předmětem podnikání Společnosti, při této činnosti jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

II. Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodu:

 • zodpovězení dotazů zákazníků, příp. budoucích zákazníku Společnosti, vztahujícím se k nabízenému zboží (nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě)

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně i manuálně v elektronické podobě prostřednictvím zaměstnanců Společnosti. Společnost má nastavena striktní vnitřní pravidla pro zpracování osobních údajů, která musí dodržovat všichni zaměstnanci. Zaměstnanci Společnosti jsou vázáni mlčenlivostí a jsou v této oblasti pravidelně školeni a kontrolováni. Společnost s osobními údaji svých zákazníků nikdy neobchoduje.

III. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje zákazníků nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou správních orgánů, soudů a orgánů činných v trestním řízení v souladu s platnými právními předpisy.

IV. Doba uložení osobních údajů

Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje zákazníků po dobu 5 let ode dne zodpovězení dotazu.

2.3 Registrace a vedení účtu zákazníka

I. Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Prostřednictvím webové stránky www.imoss.cz může mít zákazník možnost zaregistrovat svůj osobní zákaznický účet, ve kterém má přehled o svých objednávkách a může spravovat své osobní údaje. Při této činnosti jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • fakturační údaje
 • dodací adresa
 • přehled objednávek

II. Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodu:

 • zlepšení služeb zákazníkům (subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů)

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně i manuálně v elektronické prostřednictvím zaměstnanců Společnosti. Společnost má nastavena striktní vnitřní pravidla pro zpracování osobních údajů, která musí dodržovat všichni zaměstnanci. Zaměstnanci Společnosti jsou vázáni mlčenlivostí a jsou v této oblasti pravidelně školeni a kontrolováni. Společnost s osobními údaji svých zákazníků nikdy neobchoduje.

III. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje zákazníků nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou správních orgánů a orgánů činných v trestním řízení v souladu s platnými právními předpisy.

IV. Doba uložení osobních údajů

Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje zákazníků po dobu 5 let ode dne zrušení registrace zákazníkem nebo od okamžiku výmazu osobních údajů.

2.4 Prohlížení webových stránek (cookies)

I. Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Na webových stránkách www.imoss.cz jsou používány automatizované prostředky souborů cookies a web beacons (pixelové tagy). V případě, že má subjekt údajů ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, dochází ke zpracování záznamů chování tohoto subjektu údajů. Soubory cookie neslouží a neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky www.imoss.cz. V případě, že uživatel internetové stránky www.imos.cz nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Způsob vypnutí souborů cookies najdete v nápovědě svého počítače. Prostřednictvím souborů cookies zpracovává Společnost následující osobní údaje:

 • identifikační údaje
 • elektronické údaje – IP adresa, cookies ID
 • popisné údaje

II. Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodů:

 • měření návštěvnosti a analyzování běžného uživatelského chování zákazníka na webových stránkách Společnosti (subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů)
 • zlepšení služeb zákazníkům a zlepšení fungování webových stránek Společnosti, optimalizace marketingových služeb Společnosti (nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě)

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně v elektronické formě.

III. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Prostřednictvím webových serverů jsou v počítači zákazníka ukládány rovněž soubory cookies jiných subjektů, a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na webových stránkách společnosti www.imoss.cz provozovány.

Společnost používá službu Google Analytics a Google Adwords, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookies souborů jsou přeneseny na server společnosti Google v USA, kde budou uchovávány a analyzovány. Příslušné výsledky pak budou zpřístupněny Společnosti v anonymizované podobě. V tomto procesu nebudou uživatelské údaje zákazníka propojené s jeho úplnou IP adresou. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs .

Společnost používá službu Seznam – sklik (imedia.cz), vyvinutou a provozovanou společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, IČ: 26168685, jejíž účelem je behaviorální reklama, která spočívá v zobrazování reklamy na internetových stránkách v závislosti na chování uživatelů na internetu.

Společnost dále používá službu Heuréka, vyvinutou a provozovanou společností Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ:
02387727, jejíž účelem je behaviorální reklama a funkčnost webových stránek tak, aby uživatel již nemusel pokaždé zadávat přihlašovací údaje, přizpůsobení nabídky reklamy.

Společnost prostřednictvím provozovatele sociální sítě Facebook definuje zájmy, klíčová slova pro profilaci dalších uživatelů (bez znalosti jejich profilu, e-mailové adresy, apod.) pro zobrazení reklamy.

IV. Doba uložení osobních údajů

Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje zákazníků neomezeně do doby, než dojde ke změně nastavení prohlížeče uživatelem. Způsob změny nastavení prohlížeče je uveden v článku 2.4 odst. I. Pokud dojde k zakázání používání souborů cookies, může to vést k nefunkčnosti, případně omezení uživatelského komfortu, který mohou webové stránky nabídnout.

2.5 Vyhodnocení spokojenosti zákazníka s průběhem nákupu a se zbožím

I. Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Zákazník má možnost ohodnotit nákup v internetovém obchodu Společnosti. Prostřednictvím smluvního partnera zasílá Společnost žádost o hodnocení výrobku na e-mailovou adresu zákazníka. Po uskutečnění nákupu na webových stránkách Společnosti, je zákazníkovi ve lhůtě 10 dnů od nákupu zasílán prostřednictvím internetového portálu Heureka dotazník vztahující se k hodnocení služeb Společnosti. Dotazník je zasílán na e-mailovou adresu zákazníka, kterou zákazník udal při nákupu zboží Společnosti. Při této činnosti jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • e-mailová adresa
 • číslo objednávky
 • cena zboží
 • datum objednávky

II. Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodu:

 • vyhodnocení spokojenosti zákazníka s průběhem nákupu prostřednictvím webových stránek Společnosti a spokojenosti se zakoupeným zbožím (subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů)

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně i manuálně v elektronické formě.

III. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou poskytovány třetí osobě a to:

Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 02387727

IV. Doba uložení osobních údajů

Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje zákazníků po dobu 1 roku ode dne uzavření kupní smlouvy.

2.6 Reklama na sociálních sítích

I. Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Společnost má zaregistrovány své profily na sociálních sítích Facebook, Twitter, Youtube a Google+. Webové stránky Společnosti obsahují také tzv. moduly plug-in (pluginy) třetích stran a to:

 • plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA
 • plugin služby Youtube, který je spravován společnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA
 • plugin sociální sítě Google+, který je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • plugin sociální sítě Twitter, který je provozován společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

Společnost na svých sociálních účtech provozuje reklamu, soutěže, sdílí příspěvky, umisťuje instruktážní videa, konverzuje s uživateli sociálních sítí. Při této činnosti jsou
zpracovány následující osobní údaje:

 • identifikační
 • popisné
 • adresné
 • fotografie

II. Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodu:

 • marketingu Společnosti vedoucí k její propagaci (nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě)

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně v elektronické formě.

III. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje zákazníků nejsou poskytovány třetí osobě s výjimkou správních orgánům, soudů a orgánů činných v trestním řízení v souladu s platnými právními předpisy a dále těmto třetím osobám:

 • Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA
 • YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

IV. Doba uložení osobních údajů

Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje zákazníků do doby zablokování pluginů ze strany subjektu údajů.

 

3. Práva subjektů údajů

V případě, že fyzická osoba bude pro Společnost identifikovatelná a dále prokáže svoji totožnost, má tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům (tj. na vydání potvrzení, zda Společnost osobní údaje zákazníka zpracovává nebo nikoliv, právo na doplňující informace, zejména o účelu a povaze zpracování a o zdrojích, ze kterých údaje pocházejí)
 • právo na opravu (tj. v případě, že se zákazník domnívá, že dochází ke zpracování neúplných nebo nesprávných údajů, má právo na opravu nebo doplnění těchto údajů)
 • právo na výmaz - právo být zapomenut (tj. v případech stanovených právním předpisem může subjekt údajů požadovat výmaz svých osobních údajů)
 • právo na přenositelnost údajů k jinému správci (tj. subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Společnost o předání těchto údajů jinému správci)
 • právo na omezení zpracování (tj. v případě důvodů daných právními předpisy může subjekt údajů)
 • právo vznést námitku (tj. vznést námitku proti zpracování)
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování (tj. subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo). Společnost neprovádí žádné automatizované rozhodnutí bez vlivu lidského posouzení
 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (tj. souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat v případech daných právními předpisy). V tomto konkrétním případě není zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasů subjektů údajů, v důsledku čehož nelze po Společnosti požadovat právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (tj. v případě porušení povinností má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz)

 

4. Společná a závěrečná ustanovení

Společnost nezpracovává, neshromažďuje a nepoužívá na svých webových stránkách informace osob, které jsou mladší 15 let.

Tyto informace jsou platné a účinné od 1. 1. 2024.


Ke stažení:

Copyright © 2024. Všechna práva vyhrazena.